Souhlasy při odesílání objednávky

Přepracovali jsme sekci se souhlasy při vytváření objednávky:

Namísto jen vynucení souhlasu jsme přidali i možnost souhlas jen zobrazit (bez checkboxu) a také zobrazit a předvyplnit a také zobrazit, vynutit a předvyplnit. Můžete si to tedy nastavit zcela podle sebe. Možnost vynutit je jen u souhlasu s OP a ZZOÚ, jinde nedává smysl.

Statistiky a dobropisy

Do statistik nyní nezapočítáváme objednávky s dobropisem (původní systém dobropisů, kdy se dobropisuje celá objednávka).

A také se ze statistik odečítá hodnota dobropisovaných produktů v případě nového systému dobropisů. Ten se zatím moc neujal, průměrně vznikne jen 20 dobropisů měsíčně.

Naskladňujte zboží v eurech

Znáte to, dojde vám do skladu zboží z EU a máte nákupní ceny v eurech – a jdete hledat kalkulačku.

Výsledek obrázku pro old calculator

Nyní můžete při naskladňování zadávat i ceny v eurech, do malého políčka pod nákupní cenou v korunách a automaticky se přepočítají podle aktuálního kurzu.

Navíc jsme políčko změnili na typ číslo – můžete tedy používat desetinnou čárku a na mobilu se použije numerická klávesnice. Do budoucna budeme ke všem číselným políčkům dávat typ číslo.