Variantové šablony

V systému máme novinku, šablony pro vytváření variantových produktů. Můžete si nadefinovat šablonu a v ní řádky – každý řádek je jedna varianta.

Následně v produktu na eshopu si můžete šablonu načíst – buď celou nebo jeden její řádek. Stačí pak vyplnit ID mateřského produktu.

Stejně jako například vlastnosti, si můžete šablony přeložit – vyexportovat si Excelovský soubor a pak ho zpět nahrát.