Variantové šablony

V systému máme novinku, šablony pro vytváření variantových produktů. Můžete si nadefinovat šablonu a v ní řádky – každý řádek je jedna varianta.

Následně v produktu na eshopu si můžete šablonu načíst – buď celou nebo jeden její řádek. Stačí pak vyplnit ID mateřského produktu.

Stejně jako například vlastnosti, si můžete šablony přeložit – vyexportovat si Excelovský soubor a pak ho zpět nahrát.

Ruční kontrola objednávek

V ExitShopu máme novou sekci, Ruční kontrola objednávek. Funguje to následovně:

  1. V libovolném stavu objednávky si nastavíte, že se má provést kontrola.
  2. Při přepnutí objednávky do tohoto stavu proběhne kontrola na (aktuálně) tři podmínky – zákazník uvedl poznámku, PSČ je stejné jako ČP, zákazník má negativní hodnocení.
  3. Pokud některé z podmínek platí, objednávka skončí ve stavu “Kontrola” – prakticky v libovolném stavu, který si nastavíte.

Další podmínky budeme přidávat postupně.